i@UTeM
UTeM Mail

CANSELORI

NC

PROF. DATUK WIRA DR. RAHA ABDUL RAHIM
NAIB CANSELOR


PPPC

PUAN FAZIDAH BINTI ITHNIN
Pengarah, Pejabat Pengurusan & Perhubungan Canselori


AUDIT

PUAN NOR ATEKAH BINTI OMAR @ MAHMUD
Ketua Juru Audit, Pejabat Audit Dalam


PUU

DATUK AZHAR BIN MOHAMED
Penasihat Undang-undang, Pejabat Penasihat Undang-Undang

PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA)

TNC

PROF. DR. ZULKIFILIE BIN IBRAHIM
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)


DR. HYREIL ANUAR BIN KASDIRIN
Pengarah, Pejabat Perancangan & Pembangunan Akademik


PROF. DR. BURHANUDDIN BIN MOHD ABOOBAIDER
Pengarah, Pejabat Antarabangsa


PROF. MADYA DR. JARIAH BINTI MOHAMAD JUOI
Pengarah, Pusat Kecemerlangan & Kesarjanaan Akademik


DR. ZULISMAN BIN MAKSOM
Pengarah, Pusat Sumber & Teknologi Pengajaran


PROF. DR. ABDUL RANI BIN OTHMAN
Pengarah, Pusat Pembelajaran Sepanjang Hayat


PROF. DR. MOHD RIZAL BIN SALLEH
Pengurus Besar, Kilang Pengajaran

PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN & INOVASI)

TNC

PROF. DR. GHAZALI BIN OMAR
Menjalankan Fungsi Timbalan Naib Canselor, Penyelidikan & Inovasi


PROF. DR. ZAHRILADHA BIN ZAKARIA
Pengarah, Pusat Pengurusan Penyelidikan Dan Inovasi (CRIM)


PROF. MADYA DR. MUHAMMAD HERMAN BIN JAMALUDDIN
Pengarah, Pusat Pengkomersialan


PROF. DR. GHAZALI BIN OMAR
Pengarah, Pusat Pembuatan Termaju

PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR)

TNC

PROF. MADYA DR. NURULFAJAR BIN ABD MANAP
(Timbalan Naib Canselor, Hal Ehwal Pelajar)


DR. MOHAMAD FUZI BIN SAIDIN
Pegawai Perubatan, Pusat Kesihatan


PROF. MADYA TS. DR. MOHD SANUSI BIN AZMI
Pengarah, Pusat Sukan

PEJABAT PENOLONG NAIB CANSELOR (JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT)

TNC

PROF. MADYA IR. DR. MD NAZRI BIN OTHMAN
Penolong Naib Canselor (Jaringan Industri Dan Masyarakat)


PROF. MADYA DR. KOK SWEE LEONG
Pengarah, Pusat Hubungan Industri


DR. KHAIRUDDIN BIN OSMAN
Pengarah, Pusat Pengurusan Alumni & Kebolehpasaran Graduan


DR. MOHD AMIN BIN MOHAMAD
Pengarah, Pusat Pembangunan Perusahaan dan Teknousahawanan (CREATE)


PROF. MADYA TS. DR. EFFENDI BIN MOHAMAD
Pengarah, Pusat Pembangunan Komuniti dan I-CoE

PEJABAT PENOLONG NAIB CANSELOR (PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN FASILITI)

PNC

PROF. MADYA Ts. MOHD RAHIMI BIN YUSOFF
Penolong Naib Canselor (Pembangunan Dan Pengurusan Fasiliti)


ENCIK. AINUDDIN BIN ABU KASSIM
Pengarah, Pejabat Pengurusan Fasiliti


IR. DR. RAYME BIN ANANG MAHSURI
Pengarah, Pejabat Pengurusan Pembangunan


ENCIK. MOHD ERWAN BIN MD YUSOP
Pengarah, Pejabat Pengurusan Kenderaan Universiti


PROF. MADYA JUHARI BIN AB RAZAK
Pengarah, Pejabat Keselamatan Pekerjaan dan Kelestarian Alam Sekitar


KAPTEN (B) AHMAD SHAKIR BIN YAHAYA
Pengarah, Pejabat Keselamatan

PENDAFTAR

PENDAFTAR

ENCIK MASDZARIF BIN MAHAT
Ketua Pegawai Operasi

BENDAHARI

BENDAHARI

ENCIK KHAIRUL BIN TAIB
Bendahari

PEJABAT KETUA PEGAWAI MAKLUMAT

CIO

ENCIK MOHD ISA BIN MOHD DOM
Ketua Pegawai Maklumat, UTeM


PUAN NORHAZLENA BINTI SABTU
Pengarah, Pusat Perkhidmatan Pengetahuan Dan Komunikasi


ENCIK AZMAN BIN HJ AYUP
Timbalan Ketua Pustakawan Kanan, Perpustakaan


TS. DR. SITI NURUL MAHFUZAH BINTI MOHAMAD
Pengarah, Penerbit Universiti

PUSAT ISLAM

PUSAT ISLAM

DR. MUHD AKMAL NOOR @ BUANG BIN RAJIKON
Pengarah, Pusat Islam

PUSAT PENGURUSAN STRATEGIK, KUALITI & RISIKO

PUSAT PENGURUSAN STRATEGIK, KUALITI & RISIKO

PROF. MADYA DR. HIDAYAT BIN ZAINUDDIN
Pengarah, Pusat Pengurusan Strategik, Kualiti & Risiko


Masukkan e-mel anda untuk melanggan Peristiwa UTeM:

Berhubung Dengan Kami
   

Hakcipta © 2020 UTeM | Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Hakcipta Terpelihara.
Penafian | Privasi & Polisi Keselamatan | Hakcipta | Hubungi Kami

T
arikh akhir kemaskini : 7 April 2020

Jata Negara
Badge Qs 2020
Badge 4setara
Bagde Ui Greenmetric