Skip to main content

Sila pilih bahasa anda:

Btn IutemBtn Iutem
Btn MailBtn Mail
Btn DirectoryBtn Directory
Btn ExpertiseBtn ExpertiseAhli Senat Universiti


Naib Canselor
(Pengerusi)
Profesor Datuk Ts. Dr. Massila Binti Kamalrudin
Timabalan Naib Canselor
Akademik Dan Antarabangsa
Profesor Dr. Zulkifilie Bin Ibrahim
Timbalan Naib Canselor
Penyelidikan Dan Inovasi
Profesor Ir. Ts. Dr. Ghazali Bin Omar
Timbalan Naib Canselor
Hal Ehwal Pelajar & Alumni
Profesor Madya Datuk Dr. Sabri Bin Mohamad Sharif

DEKAN

Dekan
Pusat Pengajian Siswazah
Profesor Dr. Mohd Rizal Bin Salleh
Dekan
Fakulti Teknologi Dan Kejuruteraan Elektrik
Profesor Madya Dr. Hidayat Bin Zainuddin
Dekan
Fakulti Teknologi dan Kejuruteraan Elektronik dan Komputer
Profesor Madya Dr. Masrullizam Bin Mat Ibrahim
Dekan
Fakulti Teknologi Dan Kejuruteraan Mekanikal
Profesor Madya Dr. Mohd Fadzli Bin Abdollah
Dekan
Fakulti Teknologi dan Kejuruteraan Industri dan Pembuatan
Profesor Ir. Dr. Hambali Bin Arep @ Ariff
Dekan
Fakulti Teknologi Maklumat Dan Komunikasi
Profesor Madya Ts. Dr. Mohd Sanusi Bin Azmi
Dekan
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Teknousahawanan
Profesor Madya Dr. Mohd Syaiful Rizal Bin Abdul Hamid
Dekan
Institut Pengurusan Teknologi Dan Teknousahawanan
Profesor Dr. Ahmad Zaki Bin A Bakar
Dekan
Pusat Pembelajaran Bahasa
Nurlisa Loke Binti Abdullah

PROFESOR

Profesor Sepenuh Masa
Fakulti Teknologi Maklumat & Komunikasi
Profesor Datuk Ts. Dr. Shahrin Bin Sahib, FASc.
Profesor Sepenuh Masa
Fakulti Teknologi dan Kejuruteraan Elektronik dan Komputer
Profesor Dr. Abdul Rani Bin Othman
Profesor Sepenuh Masa
Fakulti Teknologi Maklumat & Komunikasi
Profesor Dr. Mohd Khanapi Bin Abd Ghani
Profesor Sepenuh Masa
Fakulti Teknologi dan Kejuruteraan Elektronik dan Komputer
Profesor Ir. Dr. Badrul Hisham Bin Ahmad
Profesor Sepenuh Masa
Fakulti Teknologi dan Kejuruteraan Elektronik dan Komputer
Profesor Dr. Zahriladha Bin Zakaria
Profesor Sepenuh Masa
Fakulti Teknologi Maklumat & Komunikasi
Profesor Ts. Dr. Burhanuddin Bin Mohd Aboobaider

KO-OPT

KO-OPT
Pusat Pengurusan Strategik, Kualiti & Risiko
Profesor Madya Ts. Mohd Rahimi Bin Yusoff
KO-OPT
Fakulti Teknologi dan Kejuruteraan Elektronik dan Komputer
Profesor Ir. Dr. Kenneth A/L Sundaraj

EX-OFFICIO

Ex-Officio
Ketua Pegawai Operasi
Encik Masdzarif Bin Mahat
Ex-Officio
Bendahari
Puan Sabarina Binti Abdullah
Ex-Officio
Penasihat Undang-Undang
Encik Mohd Nizam Bin Pavel

Data sehingga 13 Oktober 2022

Pin It

Pautan Pantas


Masukkan Email Anda:

Atas

Hakcipta © 2023 Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Hakcipta terpelihara.

Ikuti Kami: