Sila pilih bahasa anda:

Btn IutemBtn Iutem
Btn MailBtn Mail
Btn DirectoryBtn Directory
Btn ExpertiseBtn ExpertiseAhli Senat Universiti


Naib Canselor
(Pengerusi)
Profesor Ts. Dr. Massila Binti Kamalrudin
Timabalan Naib Canselor
Akademik Dan Antarabangsa
Profesor Dr. Zulkiflie Bin Ibrahim
Timbalan Naib Canselor
Penyelidikan Dan Inovasi
Profesor Dr. Ghazali Bin Omar
Timbalan Naib Canselor
Hal Ehwal Pelajar
Datuk Dr. Sabri Bin Mohamad Sharif

DEKAN

Dekan
Pusat Pengajian Siswazah
Profesor Dr. Mohd Rizal Bin Salleh
Dekan
Fakulti Kejuruteraan Elektrik
Profesor Madya Dr. Hidayat Bin Zainuddin
Dekan
Fakulti Kejuruteraan Elektronik Dan Kejuruteraan Komputer
Profesor Madya Dr. Masrullizam Bin Mat Ibrahim
Dekan
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal
Profesor Madya Dr. Mohd Fadzli Bin Abdollah
Dekan
Fakulti Kejuruteraan Pembuatan
Profesor Ir. Dr. Hambali Bin Arep @ Ariff
Dekan
Fakulti Teknologi Maklumat Dan Komunikasi
Profesor Madya Ts. Dr. Mohd Sanusi Bin Azmi
Dekan
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Teknousahawanan
Profesor Madya Dr. Mohd Syaiful Rizal Bin Abdul Hamid
Dekan
Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik
Ts. Dr. Rostam Affendi Bin Hamzah
Dekan
Fakulti Teknologi Kejuruteraan Mekanikal Dan Pembuatan
Profesor Ts. Dr. Effendi Bin Mohamad
Dekan
Institut Pengurusan Teknologi Dan Teknousahawanan
Profesor Madya Dr. Safiah Binti Sidek
Dekan
Pusat Pembelajaran Bahasa
Nurlisa Loke Binti Abdullah

PROFESOR

Profesor Sepenuh Masa
Fakulti Kejuruteraan Elektronik & Kejuruteraan Komputer
Profesor Dr. Abdul Rani Bin Othman
Profesor Sepenuh Masa
Fakulti Kejuruteraan Elektronik & Kejuruteraan Komputer
Profesor Ir. Dr. Badrul Hisham Bin Ahmad
Profesor Sepenuh Masa
Fakulti Kejuruteraan Elektronik & Kejuruteraan Komputer
Profesor Dr. Zahriladha Bin Zakaria
Profesor Sepenuh Masa
Pejabat Bendahari
Profesor Datuk Ir. Ts. Dr. Mohd Jailani Bin Mohd Nor
Profesor Sepenuh Masa
Fakulti Kejuruteraan Pembuatan
Profesor Ir. Dr. Hambali Bin Arep @ Ariff
Profesor Sepenuh Masa
Fakulti Teknologi Maklumat & Komunikasi
Profesor Datuk Ts. Dr. Shahrin Bin Sahib, FASc.
Profesor Sepenuh Masa
Fakulti Teknologi Maklumat & Komunikasi
Profesor Dr. Mohd Khanapi Bin Abd Ghani
Profesor Sepenuh Masa
Fakulti Teknologi Maklumat & Komunikasi
Profesor Ts. Dr. Burhanuddin Bin Mohd Aboobaider

KO-OPT

KO-OPT
Fakulti Kejuruteraan Elektrik
Profesor Madya Ir. Dr. Md. Nazri Bin Othman
KO-OPT
Fakulti Kejuruteraan Elektronik & Kejuruteraan Komputer
Profesor Ir. Dr. Kenneth A/L Sundaraj
KO-OPT
Fakulti Teknologi Maklumat & Komunikasi
Profesor Ts. Dr. Goh Ong Sing
KO-OPT
Pusat Pengurusan Strategik, Kualiti Dan Risiko
Profesor Madya Dr. Hidayat Bin Zainuddin

EX-OFFICIO

Ex-Officio
Ketua Pegawai Operasi
Encik Masdzarif Bin Mahat
Ex-Officio
Bendahari
Encik Khairul Bin Taib
Ex-Officio
Penasihat Undang-Undang
YBhg. Datuk Azhar Bin Mohamed
Ex-Officio
Ketua Pustakawan
Encik Azman Bin Ayup
Pin It

Pautan Pantas


Masukkan email anda untuk melanggan:

Atas

Hakcipta © 2022 Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Hakcipta Terpelihara.

Berhubung Dengan Kami: